Hướng dẫn thanh toán tại HocVienThanSo.vn

Sau khi đã tạo đơn hàng thành công, Các bạn hãy thanh toán đơn hàng qua thông tin dưới đây. Sau khi thanh toán thành công, mã kích hoạt sẽ được gửi về Gmail (check cả mục spam) của Bạn, Bạn dùng mã kích hoạt này để kích hoạt khóa học của Bạn.

1) Thanh toán chuyển khoản ngân hàng:

Chủ tài khoản: THAN ANH TUAN

Số tài khoản: 19032030488016

Ngân hàng: TECHCOMBANK

Nội dung chuyển khoản:  "Mã_đơn_hàng + số_điện_thoại_của_bạn"

Ví dụ: "123456 0912345678"

2) Thanh toán qua Momo

Người Nhận: THÂN ANH TUẤN
Số điện thoại: 0376533225

Nội dung chuyển khoản:  "Mã_đơn_hàng + số_điện_thoại_của_bạn"

Ví dụ: "123456 0912345678"

@ Hẹn gặp Bạn trong Khóa học.

Admin, Thân Anh Tuấn